Prohlášení o shodě

Výrobce:

Kateřina Rivola
Větrník 1237, Červený Kostelec 549 41
IČO: 06121411

Údaje o výrobku:

Užitková keramika v barvě:
mentolové, modré, hnědé, měděné, bílé, černé a bílé a antracitové barvě hlíny.

Sortiment keramiky:
hrnky, kalíšky, misky, talíře a další.

Prohlášení:

Prohlašuji, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky níže uvedených technických předpisů a že výrobky jsou za podmínek vhodného a rozumně předvídatelného použití bezpečné.“

Požadavky:

Keramické výrobky splňují požadavky vyhlášky a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS.

Datum vydání prohlášení: 04.10.2023

Toto prohlášení se opírá o skutečnosti uvedené v Protokolech o zkoušce č. 89034-89035/2023 a č. 89036-89037/2023 ze dne 13.9 2023 a č. 97406-97407/2023 ze dne 03.10.2023, které vypracoval Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Centrum hygienických laboratoří, zkušební laboratoř č.1388 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, zpracovalo P1 – pracoviště P1 Jana Černého 361, 503 41 Hradec Králové.

V Červeném Kostelci, dne 04.10.2023

Kateřina Rivola